LV lv
Menu

Juridiskās atrunas

Autortiesības

Horn Distribution savās publikācijās neizmanto materiālus, uz kuriem attiecas autortiesības, vai, ja tas nav iespējams, atzīmē īpašas autortiesību ziņas par saturu. Īpašumtiesības uz visu Horn Distribution radīto saturu ir aizsargātas. Bez autora atļaujas nav atļauts kopēt vai izmantot tādus materiālus kā diagrammas, fotogrāfijas, skaņas vai tekstus elektroniskā vai drukātā veidā.

Saturs

Horn Distribution neuzņemas atbildību par sniegtās informācijas aktualitāti, pareizību vai kvalitāti. Horn Distribution atbildība par iespējamiem jebkāda veida zaudējumiem, kas radušies informācijas lietošanas rezultātā vai kas var būt saistīti ar informācijas lietošanu vai nepareizas vai nepilnīgas informācijas lietošanu, ir izslēgta. Iesniegtā informācija nav piedāvājums saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Horn Distribution patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, uz laiku padarīt nepieejamu, izņemt visu publicēto saturu vai tā daļu.

Referenti un pāradresācijas

Horn Distribution nav atbildīgs par citu, Horn Distribution nekontrolētu tīmekļa vietņu saturu vai saturu, uz kurām var būt saites no šīs tīmekļa vietnes, ja Horn Distribution nav pilnībā informēts par šādu tīmekļa vietņu iespējamo nelikumīgo saturu un nespēj novērst apmeklētāju piekļuvi šādām tīmekļa vietnēm. Gadījumā, ja tur sniegtās informācijas izmantošanas rezultātā tiek nodarīts kaitējums, atbildību var uzņemties tikai šo vietņu autors, nevis persona, kas uz šīm vietnēm ir izveidojusi saiti. Turklāt Horn Distribution nav atbildīgs par saturu, ko publicē tīmekļa vietnē pieejamo diskusiju forumu, viesu sarakstu vai adresātu sarakstu lietotāji.

Privātuma politika

Ja lietotājs var ievadīt personisku vai uzņēmuma informāciju (e-pasta adresi, vārdu, uzvārdu, adresi), viņš to dara brīvprātīgi. Pieejamo pakalpojumu izmantošana un apmaksa ir atļauta - un, ja tas ir tehniski iespējams, - nenorādot personas datus vai izmantojot anonīmus datus, vai izmantojot pseidonīmus. Publicēto pasta adrešu, tālruņa numuru un e-pasta adrešu izmantošana mārketinga nolūkos nav atļauta. Personas, kas izmanto šos datus surogātpasta sūtīšanai, tiks sauktas pie atbildības saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Atrunu par atrunu spēkā esamību

Šīs atrunas ir uzskatāmas par daļu no tiešsaistes publikācijas, uz kuru jūs esat saņēmis atsauci. Ja daļa vai atsevišķi šo atrunu noteikumi neatbilst vietējiem tiesību aktiem vai ir formāli nepareizi, pārējo noteikumu spēkā esamība netiek ietekmēta.